https://www.kabel-mania.nl/skin/frontend/default/imania/images/logo.png

Winkelwagen:

0 item(s)

RETOUR ZENDEN & ANNULEREN

Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Kabel-Mania geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Kabel-Mania gemotiveerd binnen uiterlijk 2 maanden na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld alvorens de bestelling retour gezonden wordt. In overleg tussen Opdrachtgever en Kabel-Mania kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 2 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Kabel-Mania geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Kabel-Mania, per  post te retourneren. (zie tevens de retourneringsprocedure die u per email op vraag dan ontvangt!)

  1. Binnen 14 dagen na aflevering ( zonder opgaaf van reden )

  2. Met originele aankoopfactuur

  3. Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en compleet

  4. Garantiebewijs mag niet ingevuld zijn

  5. Retour kosten zijn voor de klant

  6. Retour aanvraag kan worden ingediend per mail [email protected] 

  7. (bij defect is punt 6 nodig)

 
 Kabel-Mania aanvaardt retour gezonden zaken slechts wanneer deze zaken aan het door Kabel-Mania op te geven adres worden afgeleverd indien mogelijk in de originele verpakking en in de staat waarin Kabel-Mania deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde. 

Download hier het RMA formulier waarmee u direct alle gegevens heeft om de order te kunnen retourneren!

 

TERUGBETALING

Nadat jij aan ons bekend hebt gemaakt dat je je aankoop hebt geretourneerd,(dmv tracking/bewijs) storten wij het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen aan je terug.
Indien het product beschadigd aan ons teruggezonden wordt, kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen/dient dit te worden gemeld.
Heb je je gehele bestelling geretourneerd? Dan ontvang je ook de eventueel betaalde verzendkosten terug voor het versturen van het pakket van Kabel-Mania naar jou. Je ontvangt het retourbedrag op de rekening binnen 14 dagen na ontvangst retouring.

 

DEFECTEN & GARANTIE

Is het product defect door u ontvangen, dan kunt u dit aangeven middels een email naar [email protected]. Garantie op de producten zijn 6 maanden/mits correct gebruik klant.